Over ons

 

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht verzorgt individuele technische bijscholing in groepsverband als aanvulling op de voetbaltrainingen onder leiding van bekwame en/of ervaren trainers voor voetballers (m/v) van 5 t/m 18 jaar. Er is aandacht voor het individu maar de voetbalschool stelt teamplayers boven alles, met vooral plezier in het spelletje! De voetbalschool biedt eventueel naschoolse sport- en spelopvang.

Tactische vaardigheden maken deel uit van de ontwikkeling van de deelnemers aan de te volgen cursussen.
De voetbalschool verdiept zich in de sterke en zwakke punten van de speler(s). Met een gerichte aanpak is het mogelijk de vaardigheden te verbeteren. Creativiteit op het veld wordt bevorderd en gestimuleerd. De oefenstof is afgeleid van de ‘Wiel Coerver methode’, met aanvulling vanuit de ‘Zeister Visie’ en het zgn. straatvoetbalspel.
Er wordt gestreefd naar een doorgaande lijn binnen de opleiding van de voetbalschool. De trainers vormen de spil in de organisatie. Zij hebben kennis van jeugdvoetbal.

Balvaardig
Op deze voetbalschool leren de spelers de bal de baas te worden d.m.v. oefenen, trainen, herhalen en herhalen.
De bal wordt door de oefeningen een maatje. Balvaardigheid is het toverwoord: Schijnbewegingen en passeerbewegingen; Het dribbelen en drijven met de bal; Het passen van de bal; Het verwerken van de bal;
Het jongleren met de bal; Het aanvallend en verdedigend koppen;  Het verbeteren van het 1 tegen 1 duel; Het leren afpakken van de bal.

De vorderingen worden bijgehouden en periodiek krijgen de spelers/deelnemers een voetbalrapport met een trainingsadvies, zodat de speler/deelnemer ook zelfstandig aan zijn (haar) verbeterpunten kan werken.
Bij de jonge leeftijdsgroepen is de visie: de opleiding is belangrijker dan de prestatie. Kinderen leren spelenderwijs en met plezier.

Samenwerkingen met Stichting SEE

Stichting SEE staat voor Stichting Sportium Et Exercitium en is opgericht begin 2015. Stichting SEE heeft o.a. ten doel het doen verrichten van activiteiten op het gebied van sport, spel en welzijn. Om het meisjes- en damesvoetbal te bevorderen heeft deze stichting Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht uitgekozen.
Meer info vooralsnog via: stichtingsee@gmail.com

Aanvullende aciviteiten
Train de trainers: trainers/begeleiders die werkzaam zijn bij een vereniging kunnen bijscholing krijgen en kennismaken met de trainingsmethodes en methodiek die wordt gehanteerd bij de voetbalschool.

Voor informatie kunt u mailen met piet@denieuweburcht.nl