apr 272020
 

Beste deelnemers- ouders- familieleden- trainers & supporters,

Naar aanleiding van het onderstaande ontvingen wij van de deelnemers/ ouders de vraag “Wanneer start nu de Voorjaar cursus 2020!?”

Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte bekend gemaakt dat vanaf 29 april er voorzichtig aan weer in de buitenlucht georganiseerd gesport kan gaan worden.

De overheid staat ons toe om voor kinderen de trainingen weer te hervatten, met ingang van woensdag 29 april aanstaande. Het hervatten van deze sportactiviteiten geeft weer wat afleiding in deze periode, gelukkig maar!

Aan het hervatten van de trainingen zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Over de uitvoering van deze voorwaarden, heeft de afgelopen dagen dan ook koortsachtig overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. Gebruikers en Stichting Sportpark Prinses Irene alsook met de gemeente.

De conclusies zijn kort samen te vatten:  1) kinderen t/m 12 jaar kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht;

 2) kinderen van 13 t/m 18 kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht met in achtneming van 1,5m afstand tot elkaar;

 3) ouders langs de velden en op het sportcomplex zijn niet welkom;

 4) douchen en omkleden op de club is niet toegestaan;

Wanneer wij n.a.v. het bovenstaand convenant/noodprotocol deze voorschriften afspiegelen aan de mogelijkheden en leeftijdscategorieën van de deelnemers van de Voorjaar cursus 2020 van Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht blijken “positieve” maar ook “negatieve” mogelijkheden m.b.t. het aanvangen van deze cursus!

“Positief” is zeker te benoemen dat 95% van het aantal deelnemers behoort tot de categorie 4- tot en met 12 jaar!

Het resterende gedeelte dus 5 % behoort tot de leeftijdscategorie 13- t/m 18 jaar!

Dus de mogelijkheden tot aanvang van de cursus is aanwezig!

Wij denken d.m.v. een aantal “simpele” haalbare aanpassingen op en rond het sportcomplex te voldoen aan het bovenstaande en gepaard gaande met de suggesties en mogelijkheden van onze deelnemers & ouders/familieleden etc.

Wij willen U hierbij vriendelijk verzoeken de hier opvolgende punten door te nemen en afsluitend, Uw mening kenbaar te maken.

Mocht de overheid versoepeling van de maatregelen aankondigen, dan zullen wij vanzelfsprekend het schema aanpassen of het vertrouwde schema direct op pakken!

Graag uw reactie z.s.m. d.m.v. reply!

 • Geen ouders op het veld/ sportcomplex behoort bij de bovenstaande verordening.!
 • Bij het overtreden van bovenstaande is een boete van € 390.00 p/p.
 • mogelijk. Daarnaast is het mogelijk dat de “organisator” (in deze VDNB) een boete opgelegd kan worden van € 4000,00
 • Op het parkeerterrein zal door Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht een Kiss&Ride worden ‘gemaakt’ om de kinderen veilig te
  kunnen afzetten.
 • Zet uw kind af en vertrek, uw kind is in goede handen. Blijf ook niet
  in de auto zitten al dan niet met ronkende motor. Kom gewoon op het
  afgesproken tijdstip uw kind weer halen bij de poort.
  Er is op het complex geen mogelijkheid om te wachten. Het is niet
  anders voorlopig !
 • Wij zijn voornemens met een max. aantal kinderen per groep en deze te verdelen per les (60 minuten) over het totale veld, onder leiding van de vertrouwde leiding van de trainers/vrijwilligers.
 • Daar wij het aantal kinderen per les willen bewaken, zullen wij waarschijnlijk genoodzaakt zijn een dag en zodoende een trainingsmogelijkheid uit breiden dus bijvoorbeeld woensdagen en vrijdagen! (Dit gedurende de duur van de bovenstaande noodmaatregel!)

Wij zijn nu ontzettend nieuwsgierig naar Uw reacties!

 • Kunt/wilt U medewerking verlenen aan bovenstaande voorstellen/ideeën?

JA               /                  NEEN

 • Bent U als ouders bereid medewerking te verlenen aan bovenstaande voorschriften?

JA               /                  NEEN

 • D.m.v. voornoemde maatregelen > Uw medewerking en de vertrouwde begeleiding van V D N B mogelijk dat Uw kind deel gaat nemen aan de voorjaar cursus?

JA               /                  NEEN

Uw advies/ mening is van groot belang dus mail a.u.b. uw mening z.s.m.

denieuweburcht@gmail.com

Tijdelijk uit het oog maar niet uit het hart!

M v g

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht (V D N B)

(N.a.v. de resultaten zenden wij U per omgaande aanvullende informatie!)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)