aug 132020
 

Beste ouders / deelnemers,

September 2020 starten wij weer, vanaf 13 augustus as. is digitaal inschrijven weer mogelijk!

De cursussen zullen wederom worden aangeboden op de accommodatie van Sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg te Rijswijk.

Voor de diverse leeftijdsgroepen en disciplines!

Als deelnemers van voorgaande cursussen, willen wij U als eerste in de gelegenheid stellen, voor inschrijven.

Tijdens deze najaar cursus 2020 bestaan wij 10 jaar!

Dit zullen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!

U kunt nu digitaal inschrijven via onze website www.denieuweburcht.nl

Onder de button inschrijven!

Wij danken U bij voorbaat voor Uw aandacht en wensen U een prettige vakantie!

M v g

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht

Piet Gelauf

Ps. Inmiddels hebben een aantal van U reeds gereageerd deze inschrijvingen zijn inmiddels verwerkt.

jul 152020
 

Het was tot nu een super cursus, rest ons nog les 10 en de afsluiting!

De aanvang van les 10 is 18.15 uur aansluitend is de afsluiting met uitreiking van de certificaten!

Vrijdag 17 juli as. is dit dan zover!

Wederom blijkt dat plezier en leerfases nog steeds samengaan!

Wij zijn natuurlijk super trots op onze deelnemers maar ook op U, de ouders die dit mogelijk hebben gemaakt!

In samenwerking met Horecateam Sportpark Irene bieden wij de ouders een kopje koffie aan!

Ook de andere ondersteunende bedrijven zijn wij zeer dankbaar!

Sir Winston Fun & Games –Sportkiek.nl – Beltona sportswear – Horecateam Sportpark Irene – Hoogvliet Supermarkt Voorburg – Buurman Sportprijzen.nl.

Last but not least onze voortreffelijke trainers & medewerkers.

Wij wensen U alvast een fijne vakantie !

Dank jullie wel allemaal en tot snel bij de volgende cursus!

Trainers – medewerkers en de familie Gelauf

mei 022020
 

Beste deelnemers- ouders- familieleden- trainers & supporters,

Aan het hervatten van de trainingen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Over de uitvoering van deze voorwaarden, heeft de afgelopen dagen dan ook koortsachtig overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen.

Gebruikers en Stichting Sportpark Prinses Irene als ook met de gemeente Rijswijk welke het plan van aanpak hebben getoetst.

 1) kinderen t/m 12 jaar kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht.

 2) kinderen van 13 t/m 18 kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht met in achtneming van 1,5m afstand tot elkaar.

 3) ouders langs de velden en op het sportcomplex zijn niet welkom;

 4) douchen en omkleden op de club is niet toegestaan;

Wij willen U hierbij vriendelijk verzoeken nogmaals de hier opvolgende punten door te nemen!

 • Geen ouders op het veld/ sportcomplex behoort bij de bovenstaande verordening.!
 • Op het parkeerterrein zal door Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht een Kiss&Ride worden ‘gemaakt’ om de kinderen veilig te kunnen afzetten.
 • Zet uw kind af en vertrek, uw kind is in goede handen van de medewerkers van VDNB welke de veiligheid van de deelnemers waarborgen.

Blijf ook niet in de auto zitten al dan niet met ronkende motor. Kom gewoon op het afgesproken tijdstip uw kind weer halen bij de medewerkers welke Uw kind hebben ontvangen aan de poort.
Er is op het complex geen mogelijkheid om te wachten.

Het is niet anders voorlopig!

 • Wij zijn voornemens met een max. aantal kinderen per groep en deze te verdelen per les (ca 60 minuten) over het totale veld, onder leiding van de vertrouwde leiding van de U bekende trainers/vrijwilligers.
 • Daar wij het aantal kinderen per les willen bewaken, hebben wij de aanmeldingen van de deelnemers per mail op de hoogte gebracht van de maatregelen

Ook is het getoetste plan van aanpak toegezonden.

Mocht U nog vragen hebben: denieuweburcht@gmail.com

Tijdelijk uit het oog maar niet uit het hart!

M v g Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht (V D N B

apr 272020
 

Beste deelnemers- ouders- familieleden- trainers & supporters,

Naar aanleiding van het onderstaande ontvingen wij van de deelnemers/ ouders de vraag “Wanneer start nu de Voorjaar cursus 2020!?”

Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte bekend gemaakt dat vanaf 29 april er voorzichtig aan weer in de buitenlucht georganiseerd gesport kan gaan worden.

De overheid staat ons toe om voor kinderen de trainingen weer te hervatten, met ingang van woensdag 29 april aanstaande. Het hervatten van deze sportactiviteiten geeft weer wat afleiding in deze periode, gelukkig maar!

Aan het hervatten van de trainingen zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Over de uitvoering van deze voorwaarden, heeft de afgelopen dagen dan ook koortsachtig overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen. Gebruikers en Stichting Sportpark Prinses Irene alsook met de gemeente.

De conclusies zijn kort samen te vatten:  1) kinderen t/m 12 jaar kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht;

 2) kinderen van 13 t/m 18 kunnen, georganiseerd, sportactiviteiten hervatten in de buitenlucht met in achtneming van 1,5m afstand tot elkaar;

 3) ouders langs de velden en op het sportcomplex zijn niet welkom;

 4) douchen en omkleden op de club is niet toegestaan;

Wanneer wij n.a.v. het bovenstaand convenant/noodprotocol deze voorschriften afspiegelen aan de mogelijkheden en leeftijdscategorieën van de deelnemers van de Voorjaar cursus 2020 van Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht blijken “positieve” maar ook “negatieve” mogelijkheden m.b.t. het aanvangen van deze cursus!

“Positief” is zeker te benoemen dat 95% van het aantal deelnemers behoort tot de categorie 4- tot en met 12 jaar!

Het resterende gedeelte dus 5 % behoort tot de leeftijdscategorie 13- t/m 18 jaar!

Dus de mogelijkheden tot aanvang van de cursus is aanwezig!

Wij denken d.m.v. een aantal “simpele” haalbare aanpassingen op en rond het sportcomplex te voldoen aan het bovenstaande en gepaard gaande met de suggesties en mogelijkheden van onze deelnemers & ouders/familieleden etc.

Wij willen U hierbij vriendelijk verzoeken de hier opvolgende punten door te nemen en afsluitend, Uw mening kenbaar te maken.

Mocht de overheid versoepeling van de maatregelen aankondigen, dan zullen wij vanzelfsprekend het schema aanpassen of het vertrouwde schema direct op pakken!

Graag uw reactie z.s.m. d.m.v. reply!

 • Geen ouders op het veld/ sportcomplex behoort bij de bovenstaande verordening.!
 • Bij het overtreden van bovenstaande is een boete van € 390.00 p/p.
 • mogelijk. Daarnaast is het mogelijk dat de “organisator” (in deze VDNB) een boete opgelegd kan worden van € 4000,00
 • Op het parkeerterrein zal door Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht een Kiss&Ride worden ‘gemaakt’ om de kinderen veilig te
  kunnen afzetten.
 • Zet uw kind af en vertrek, uw kind is in goede handen. Blijf ook niet
  in de auto zitten al dan niet met ronkende motor. Kom gewoon op het
  afgesproken tijdstip uw kind weer halen bij de poort.
  Er is op het complex geen mogelijkheid om te wachten. Het is niet
  anders voorlopig !
 • Wij zijn voornemens met een max. aantal kinderen per groep en deze te verdelen per les (60 minuten) over het totale veld, onder leiding van de vertrouwde leiding van de trainers/vrijwilligers.
 • Daar wij het aantal kinderen per les willen bewaken, zullen wij waarschijnlijk genoodzaakt zijn een dag en zodoende een trainingsmogelijkheid uit breiden dus bijvoorbeeld woensdagen en vrijdagen! (Dit gedurende de duur van de bovenstaande noodmaatregel!)

Wij zijn nu ontzettend nieuwsgierig naar Uw reacties!

 • Kunt/wilt U medewerking verlenen aan bovenstaande voorstellen/ideeën?

JA               /                  NEEN

 • Bent U als ouders bereid medewerking te verlenen aan bovenstaande voorschriften?

JA               /                  NEEN

 • D.m.v. voornoemde maatregelen > Uw medewerking en de vertrouwde begeleiding van V D N B mogelijk dat Uw kind deel gaat nemen aan de voorjaar cursus?

JA               /                  NEEN

Uw advies/ mening is van groot belang dus mail a.u.b. uw mening z.s.m.

denieuweburcht@gmail.com

Tijdelijk uit het oog maar niet uit het hart!

M v g

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht (V D N B)

(N.a.v. de resultaten zenden wij U per omgaande aanvullende informatie!)

mrt 172020
 

Beste deelnemers- ouders- familieleden- supporters & trainers,

Tot nader order zijn alle cursussen/trainingen en andere evenementen op het Sportpark Prinses Irene opgeschort dit i.v.m. Corona virus (Covid-19) Het Sportpark blijft dus dicht tot zeker 6 april en vinden er geen activiteiten plaats op het complex!!

Wij volgen hiermee het beleid van de Overheid, RIVM en de KNVB. 

Uiteraard zullen ook wij als Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht zich houden aan deze strikte maatregelen. Vanzelfsprekend valt deze beslissing zwaar, dit is het beste om iedereen te beschermen en voor zover mogelijk verdere verspreiding te voorkomen.

Let op jezelf en op elkaar!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u verder.

M v g Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht

mrt 032020
 

Beste ouders/deelnemers,

Via deze weg willen wij u alvast hartelijk danken voor uw inschrijving en het gestelde vertrouwen in 

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht.

Wij hebben uw inschrijving goed ontvangen en uw gegevens zijn verwerkt door onze administratie.

Deze aankondiging is alleen voor de deelnemers die jl. vrijdag niet hebben gepast!

De 2e en laatste pas avond van deze voorjaar cursus is vrijdag 6 maart as. Aanvang 18.30 uur, de cursus start vrijdag 13 maart as. op Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2 te Rijswijk.

De gelegenheid tot passen is eenmalig op de 1e etage van het sportcomplex!

U kunt toegang verkrijgen tot de 1e etage via de hoofdingang naast de tribune! 

Tot vrijdag!

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht

feb 262020
 

Beste ouders, deelnemers

Vrijdag jl. hebben wij een gesprek gehad met onze kleding leverancier.

Deze heeft ons medegedeeld dat de door ons bestelde kleding niet op tijd geleverd kan worden!

De oorzaak van deze vertraging is o.a. het geduchte corona virus, de fabrieken zijn gesloten, dus is er ook geen productie!

Het kleding pakket wat wij nu hebben gekozen is de z.g. “United lijn” deze lijn is op voorraad en dus wel op tijd beschikbaar voor onze deelnemers!

Wij hopen en verwachten met deze keuze een passende oplossing te hebben gecreëerd!

M v g

Piet Gelauf

Keepers- & Voetbalschool De Nieuwe Burcht