Контакти

 

Вратарите и футболна школа в new castle се намира в Хага.

Местоположение 2Sportcomplex Wateringse stow on the wold

Старши треньор Пийт Gelauf Ср.
Администрация Zwetstraat 29, 2514 VD Den Haag
Телефон 06 4080 1177
Електронна поща info@denieuweburcht.nl
Сайт www.denieuweburcht.nl
Банка NL49 РАБО 0158 3958 08
Търговско-промишлена палата Haaglanden 51294400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator